Púť za kňazov
Pozývame na púť spojenú s uctením si relikvie sv. Filomény

PROGRAM :

  • 9:30 vystavenie relikvie a predstavenie sv. Filomény
  • 10:00 krížová cesta za kňazov
  • 11:00 sv. omša - celebruje o. biskup Mons. Jozef Haľko
  • 13:00 kapela MZK band + svedectvá
  • 13:30 modlitby za kňazov
  • 14:00 prednáška o. Ľuboslava Hromjáka
  • 15:00 záver
  • 9:00 – 11:00 možnosť spovede
  • počas celej púte bude v kaplnke pri sakristii vystavený Pán Ježiš k poklone s úmyslom za posvätenie kňazov

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo