FARSKÉ OZNAMY
28.nedeľa v cezročnom období

 

  1. V mesiaci október cirkev upriamuje našu pozornosť na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, v našej bazilike sú spoločné pobožnosti počas pracovných dní o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod. Okrem toho sa už vyše dva roky každý deň spoločne modlíme ruženec za Slovensko o 20.00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

 

  1. Náš spevácky zbor Sedmohlások hľadá medzi seba nové speváčky a spevákov. Prihlásiť sa do zboru bude možné na budúcu nedeľu 16. októbra po svätej omši o 8.45 hod. vonku pred bazilikou. Prosíme rodičov, starých rodičov, krstných rodičov aj známych, aby svoje deti v tomto podporili a pomohli im s prihlásením. Už teraz sa na vás tešíme!

 

  1. Spoločenstvo kresťanských fotografov „Človek a viera“ pripravilo putovnú výstavu veľkoformátových fotografií zachytávajúcich život v Cirkvi na Slovensku v roku 2021. Výstavu si budete môcť prezrieť aj v našej baziliky, kde bude až do 13. novembra.

 

  1. V sobotu 22. októbra sa bude v našej bazilike konať „Púť za kňazov“. Toto podujatie pripravujeme v spolupráci so spoločenstvom „Modlitby za kňazov“ ako vyvrcholenie 40-dňovej reťaze modlitieb a pôstu. Súčasťou bude aj svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup. Podrobný program nájdete na plagátoch a na internete.

 

Z ponúk, ktoré sa konajú v našej arcidiecéze:

a)      Kurz Samuel, určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov, ktorí chcúprehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie.

b)      Centrá pomoci, ktoré pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita.

Viac informácii nájdete na plagátoch a na internete

 

 

Liturgický kalendár

Utorok (11.10.) – Sv. Jána XXIII., pápeža – ľubovoľná spomienka

Sobota (15. 10.) – Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo