FARSKÉ OZNAMY
27.nedeľa v cezročnom období
  1. V pondelok 3. októbra o 19.00 hod. sa opäť začnú biblické stretnutia s názvom „S Božím slovom doma u mamy“. Stretnutia môžete sledovať v priamom prenose na našom YouTube – Štúdio 7bolestná. Ak by ste mali záujme zúčastniť sa osobne, je potrebné prísť po skončení večernej sv. omše k sakristii.

 

  1. V stredu 5. októbra sa v našej bazilike bude konať celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou. Pre každého z nás je to príležitosť, aby sme sa počas dňa aspoň na chvíľku zastavili v chráme a zotrvali pri Kristovi, okúsili jeho dôvernú blízkosť a otvorili si pred ním svoje srdcia v modlitbe za seba, svojich blízkych a za pokoj a spásu sveta.

 

  1. V sobotu 8. októbra sa bude v našej bazilike konať „Púť za svetlom radosti“. Je to modlitebné stretnutie predovšetkým pre rozvedených a žijúcich v manželskej odluke. O 10.00 hod. je v programe modlitba posvätného ruženca a o 10.30 hod. svätá omša. Čas po svätej omši bude príležitosťou na malé agapé a neformálne rozhovory.

 

  1. V mesiaci október nám cirkev obzvlášť odporúča modlitbu posvätného ruženca. Počas celého mesiaca môže získať úplne odpustky každý, kto sa pomodlí mariánsky ruženec v chráme, kaplnke, rodine, rehoľnej komunite alebo v inom spoločenstve veriacich, alebo sa pripojí k modlitbe ruženca, ak sa ju modlí Svätý otec, a to hoc aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu. Pomodliť sa stačí aspoň jednu časť, teda päť desiatkov, s tým že je potrebné tieto desiatky recitovať súvisle. Pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť rozjímanie o tajomstvách. Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca. Jedna spoveď postačí na viacero odpustkových dní, sväté prijímanie však treba prijať v každom dni, v ktorom chceme získať odpustky.

 

  1. V tomto týždni pripadá prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za kňazské a duchovné povolania; a prvý piatok – v ktorom sme pozvaní k odproseniu a zasväteniu sa Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Na všetky tieto výzvy je dobré sa pripraviť aj Sviatosťou zmierenia. V našej bazilike spovedáme každý deň počas bohoslužieb a cez pracovné dni aj počas spovednej služby od 9.00 do 11.30 hod. a popoludní od 14.30 do 16.30 hod.

 

  1. Dostali sa k nám správy, že sa v poštových schránkach objavujú letáčiky našej baziliky spolu s poštovými poukážkami. Upozorňujeme, že to nie je naša iniciatíva. Nikdy nerealizujeme takouto formou žiadne zbierky. Na tieto iniciatívy, prosím, nereagujte a upozornite na to aj vašich príbuzných, najmä starších.

 

Viac informácii nájdete na plagátoch a na internete

 

 Liturgický kalendár

Utorok (4. 10.) – Svätého Františka Assiského – spomienka

Piatok (7. 10.) – Ružencová Panna Mária – spomienka

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo