FARSKÉ OZNAMY
25. nedeľa v cezročnom období

Chceme sa poďakovať všetkým Vám, brigádnikom a brigádničkám, za akúkoľvek spoluprácu a pomoc pri organizácii národnej púte. Ďakujeme, že ste sa do tejto rozsahovo najväčšej aktivity v našej farnosti a bazilike zapojili. Vyslovujeme všetkým Pán Boh Vám odmeň.

Jesenné kántrové dni sú stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Pozývame Vás na náš muzikál s názvom „Džony, chlapec bez mena“. Uskutoční sa budúcu sobotu 24.9.2022 o 20.45 hod. na nádvorí kláštora. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť. Tešíme sa na Vás.

Dávame vám do pozornosti aktivitu: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Pozývame vás pridať sa svojou obetou a modlitbou. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.postaputzaknazov.sk.

 Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Streda: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok
Piatok: Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo