FARSKÉ OZNAMY
24.nedeľa v cezročnom období

1. Pozývame aj v nasledujúcich dňoch na duchovnú prípravu k národnej púti formou novény
k Sedembolestnej Panne Márii spojenej so svätou omšou, ktorú slávi Mons. Jozef Haľko v našej bazilike vždy o 18.30 hod. Svätá omša je vysielaná na Rádiu Mária a YouTube (Štúdio 7BOLESTNÁ).

2. Dnes (v nedeľu) popoludní o 15.00 hod. sa v našej bazilike začne 8. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej zborovej tvorby, v ktorom sa predstavia zbory zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Podrobnosti nájdete na plagátoch. V súvislosti s prípravou festivalu dnes pobožnosť o 14.30 hod. nebude.

3. V tomto týždni je pred nami mimoriadna udalosť, ktorou je Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Program púte sa začne v stredu 14. septembra o 17.30 hod. modlitbou ruženca k Sedembolestnej, potom nasleduje posledný deň novény a následne modlitebná vigília. V samotný deň slávnosti budeme postupne vítať prichádzajúcich pútnikov duchovným programom od skorých ranných hodín. Púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 10.00 hod., ktorej bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. Popoludní pokračujeme kultúrno-duchovným programom. Večernú svätú omšu budeme sláviť v spoločenstve s tohtoročnými novokňazmi. Tretí deň púte – piatok 16. septembra – je venovaný našim seniorom. Podrobný program nájdete na plagátoch a našej internetovej stránke. Srdečne pozývame.

4. Už teraz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych činností pri príprave púte. Aktuálne informácie budete priebežne dostávať od vedúcich jednotlivých sekcií. Ak by sa ešte chcel niekto pridať k dobrovoľníkom, najmä pri organizácii sektorov v samotný deň slávnosti, príďte, prosím,
15. septembra ráno o 7.00 hod. do kláštorného átria. Ešte raz srdečná vďaka.

5. Po letnej prestávke opäť pozývame všetkých mužov na stretnutia s názvom „Chlapské večery“. Aj v nadchádzajúcom školskom roku sa budú konať v našej bazilike na tretí piatok v mesiaci so začiatkom o 20.00 hod. Najbližšie teda v piatok 16. septembra.

Z akcií, ktoré sa konajú v našej arcidiecéze upriamujeme Vašu pozornosť na:
6. Bratislavskú animátorskú školu pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách. Pozor: prihlasovanie už len do 15. septembra.
7. Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy, ktoré otvára Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave pre pedagogických a odborných zamestnancov
v budúcom akademickom roku 2022/23. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022.
8. Formačno-akademický program, ktorý otvára Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Tento program je určený predovšetkým pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich vo veku 18 – 30 rokov.
Viac informácii nájdete na internete

Liturgický kalendár
Pondelok (12. 9.) – Najsvätejšieho mena Mária – ľubovoľná spomienka
Utorok (13. 9.) – Svätého Jána Zlatoústeho – spomienka
Streda (14.9.) – Povýšenie Svätého kríža – sviatok (v kostole na námestí slávnosť titulu chrámu)
Štvrtok (15.9.) – Panny Márie Sedembolestnej – slávnosť patrónky Slovenska
Piatok (16.9.) – Svätých mučeníkov Kornela a Cypriána – spomienka

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo