FARSKÉ OZNAMY
23. nedeľa v cezročnom období

Pozývame na duchovnú prípravu k Národnej púti (15.9.2022) ktorou si pripomenieme prvé výročie návštevy pápeža Františka v Šaštíne. V rámci prípravy bude novéna s témou „Mozaika Panny Márie v šaštínskom príhovore Františka“. Sprievodcom v ukladaní mozaiky bude Mons. Jozef Haľko bratislavský pomocný biskup. Novéna bude od 6. do 14. 9. 2022 vždy počas svätej omše o 18.30 hod. Počas novény aj soboty a nedeľu budú večerné sv. omše o 18.30 hod. Srdečne všetkých pozývame.

Program novény a Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii Patrónke Slovenska 15.9.2022 je na internetovej stránke farnosti www.bazilika.sk a na nástenke.

Vo štvrtok 8.9.2022 o 15.00 hod. bude v bazilike svätá omša za účasti saleziánov na Slovensku.

Pozývame na VIII. Medzinárodný festival sakrálnej zborovej tvorby Šaštín-Stráže, ktorý sa uskutoční 11.9.2022 o 15.00 hod. v bazilike.

Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi".

Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiada v sobotu 24. septembra v Aule fakulty na Kapitulskej ul. 24 v Bratislave od 8.30 h kurz lektorov vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach. Prihlasovať sa môžete na adrese: kurzlektorov@iskra.sk.

 Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov - spomienka
Štvrtok: Narodenie Panny Márie - sviatok
Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo