FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa v cezročnom období

Miestny klub KDH, OZ Septimavia a farnosť Šaštín-Stráže Vás srdečne pozývajú na 5. ročník podujatia Deň rodiny a K nám na skok, ktorý sa bude konať dnes v nedeľu 28.08.2022 od 15.00 hod. v priestoroch Oratória blahoslavenej Anky Kolesárovej.
Pripravený je kultúrny program a prekážkový beh pre všetky vekové kategórie, futbalový zápas ženatí vs. slobodní, občerstvenie a tombola, tvorivá dielnička, jumping, 7hlások, orchester z Talianska, skupina The Lentack, Mia pre deti a fotokútik.

Naša farnosť sa zajtra 29.8.2022 zúčastní púte do Marianky. Odchod autobusu bude zajtra v pondelok ráno o 8.30 hod. pred bazilikou. Sú ešte voľné miesta.
Sv. omša v Marianke bude o 10.00 hod.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci september. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude cez celý týždeň počas bohoslužieb.

V prvú sobotu mesiaca 3.9.2022, sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

V našej farnosti budeme pri pobožnosti prvej soboty v mesiaci, ďakovať za úrodu dožinkovou slávnosťou. Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike, môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.

V stredu 31.8.2022 o 19.00 bude ďakovná sv. omša na Gazárke.

Informujeme, že v Strážach a na námestí budú sväté omše v týždni už opäť po prázdninách v riadnom čase.

Na budúcu nedeľu 4.9.2022 pri sv. omši o 8.45 hod. budeme spievať hymnus k Duchu Svätému na začiatok školského roka a posvätíme školské pomôcky žiakom a študentom.

Pozývame na duchovnú prípravu k Národnej púti (15.9.2022) ktorou si pripomenieme prvé výročie návštevy pápeža Františka v Šaštíne. V rámci prípravy bude novéna s témou „Mozaika Panny Márie v šaštínskom príhovore Františka“. Sprievodcom v ukladaní mozaiky bude Mons. Jozef Haľko bratislavský pomocný biskup. Novéna bude od 6. do 14. 9. 2022 vždy počas svätej omše o 18.30 hod. Počas novény aj soboty a nedeľu budú večerné sv. omše o 18.30 hod. Srdečne všetkých pozývame.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Sobota: Sv. GregoraVeľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi- spomienka
Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo