FARSKÉ OZNAMY
21. nedeľa v cezročnom období

Miestny klub KDH, OZ Septimavia a farnosť Šaštín-Stráže Vás srdečne pozývajú na 5. ročník podujatia Deň rodiny a K nám na skok, ktorý sa bude konať v nedeľu 28.08.2022 od 15.00 hod. v priestoroch Oratória blahoslavenej Anky Kolesárovej.
Pripravený bude kultúrny program a prekážkový beh pre všetky vekové kategórie, futbalový zápas ženatí vs. slobodní, občerstvenie a tombola, tvorivá dielnička, jumping, 7hlások, orchester z Talianska, skupina The Lentack, Mia pre deti a fotokútik.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Marianky v pondelok 29.8.2022 sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka len do stredy 24.8.2022.

Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (3.9.2022), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční dňa 24.8.2022 o 18.00 h v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Sláveniu bude predsedať J. Ex. Mons. Nicola Girasoli, nový apoštolský nuncius v Slovenskej republike. Rozhodnutie Svätého Otca pápeža Františka, ktorým poveril službou apoštolského nuncia v Slovenskej republike J. Ex. Mons. Nicolu Girasoliho, dovtedajšieho apoštolského nuncia v Peru, bolo zverejnené 2.7.2022. Služba apoštolského nuncia je pre Katolícku cirkev veľmi dôležitá, lebo svojou činnosťou udržuje a rozvíja spojenie medzi pápežom a Apoštolským stolcom na jednej strane a jednotlivými diecézami a Konferenciou biskupov na strane druhej.

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Streda: Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Sobota: Sv. Moniky- spomienka
Nedeľa: 22. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo