FARSKÉ OZNAMY
20. nedeľa v cezročnom období

V pondelok 15.8.2022 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Máme povinnosť zúčastniť sa celej svätej omše. V bazilike budú sv. omše o 7.00, 10.30 a 19.00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí o 17.00 hod.

V súvislosti s pohrebom kardinála Jozefa Tomka, ktorý bude v utorok 16.8.2022 v Košiciach sa v našej bazilike Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska, na znak úcty a vďaky tomuto veľkému synovi slovenského národa, rozozvučí o 11.00 hod. národný zvon.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Marianky v pondelok 29.8.2022 sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka.

Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (3.9.2022), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.

Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk

Pozvánka arcidiecéznej charity. Príďte zažiť cestu utečenca do charitnej záhrady na Kapitulskej 18 v Bratislave počas Svetového humanitárneho dňa 19. augusta od 16.00 hod. Čaká na vás i moderovaná diskusia, koncert, detský program, občerstvenie. Prejdite cestou utečenca s charitou.

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok - slávnosť
Sobota: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 21. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo