FARSKÉ OZNAMY
19. nedeľa v cezročnom období

V piatok 12. 8. slávime výročie posviacky baziliky (1762). Je možnosť získania plnomocných odpustkov, pri splnení obvyklých podmienok.

 Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Žarošíc v sobotu 13.8.2022 sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka.

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Utorok: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy – sviatok
Streda: Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Štvrtok: Sv. Kláry, panny – spomienka
Piatok: Výročie konsekrácie baziliky (1762) – slávnosť
Nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období

 Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo