FARSKÉ OZNAMY
18. nedeľa v cezročnom období

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Žarošíc v sobotu 13.8.2022 sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august.

V prvú sobotu mesiaca 6.8.2022 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Srdečne pozývame.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi - spomienka
Štvrtok: Sv. Ján Mária Vianey, kňaza - spomienka
Sobota: Premenenie Pána - sviatok
Nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo