FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa v cezročnom období

V túto nedeľu sa slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil Svätý Otec František. Dnešná nedeľa 24.7.2022 je tak príležitosťou priblížiť sa myšlienkami, modlitbou a srdcom ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, aj k tým najosamelejším. 

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Žarošíc v sobotu 13.8.2022 sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka.

Vo štvrtok, 28.7.2022 sa začne 13. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. Festival bude prebiehať v katedrále každý štvrtok až do 15.9. vždy so začiatkom o 19.30 hod.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Utorok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Streda: Sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka
Piatok: Sv. Marty - spomienka
Sobota: Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo