FARSKÉ OZNAMY
16. nedeľa v cezročnom období

Srdečne pozývame na deviaty ročník podujatia “Hrdí na rodinu“, ktorým chceme verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Podujatie sa uskutoční v sobotu 23.7.2022 o 15.00 v Bratislave na Kapitulskej ulici a Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina.

V nedeľu 24.7.2022, v deň spomienky na sv. Krištofa, patróna vodičov, požehnáme vozidlá zaparkované pred bazilikou. Požehnanie bude po sv. omšiach o 7.00 hod., 8.45 hod. a 10.30 hod.

Vyšlo tohtoročné dvojčíslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 Liturgický kalendár :

Piatok: Sv. Márie Magdalény - sviatok
Sobota: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo