FARSKÉ OZNAMY
15. nedeľa v cezročnom období

Tento týždeň pokračuje prímestský tábor v našej farnosti.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy – sviatok
Piatok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 16. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo