FARSKÉ OZNAMY
14. nedeľa v cezročnom období

Oznamujeme rodičom detí ktoré idú na prímestský tábor, že registrácia detí sa začína v pondelok, dňa 4.7.2022 o 7.20 hod. v oratóriu.

V utorok 5.7. 2022 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. V deň tejto slávnosti budú sväté omše v bazilike o 7.00 a 10.30 hod. Večerná sv. omša bude o 18.00 hod.

Od budúceho týždňa počas letných prázdnin bude upravený program slávenia sv. omší vo filiálnych kostoloch. V týždni budú sv. omše v Strážach iba v utorok o 17.00 hod. a na námestí iba v piatok o 17.00 hod. V nedeľu budú sv. omše ako doteraz.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa: 15. nedeľa v cezročnom období

 Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo