FARSKÉ OZNAMY
13. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 26.6.2022 je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

V stredu 29.6.2022 slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V deň tejto slávnosti budú sväté omše v bazilike o 7.00 a 10.30 hod. a večerná sv. omša bude o 19.00 hod. Mariánska hodinka začne o 18.00 hod. V kostoloch na námestí bude sv. omša o 17.00 hod a v Strážach o 17.00 hod. Veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa pomodlí „Otče náš“ a „Verím“ môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V piatok 1.7.2022 si pripomenieme 27. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. v Šaštíne-Strážach. Pri tejto príležitosti budú vystavené k ucteniu relikvie svätca.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl.

V prvú sobotu mesiaca 2.7.2022 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Srdečne pozývame.

 Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka- spomienka
Streda: Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Sobota: Návšteva Panny Márie - sviatok
Nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo