FARSKÉ OZNAMY
12. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 19.6.2022 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza, pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša. O 16.00 hod. vyrazíme spoločne peši od baziliky a počas púte budú rôzne modlitby a spevy. Na spoločné pešie putovanie srdečne všetkých pozývame.

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

Na budúcu sobotu 25.6.2022 budú v bazilike, do poludnia púť gréckokatolíkov a o 14.00 púť motorkárov.

Na budúcu nedeľu 26.6.2022 bude v bazilike počas dodatočnej sv. omše o 12.00 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Spoveď detí bude v piatok 24.6.2022 o 15.30 hod. v bazilike. Rodičov a ostatných z rodiny prosíme, aby si spoveď vykonali cez týždeň.

Na budúcu nedeľu 26.6.2022 bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Informujeme že sv. omša pri otvorení svetového stretnutia rodín bude v stredu 22.6.2022 o 18.00 h. v katedrále sv. Martina v Bratislave. Rodiny z našich farností sú srdečne pozvané na celodiecézne stretnutie - Festival rodín v Marianke v sobotu 25.6.2022 od 10.00 h. Je to príležitosť zoznámiť sa so svedectvami iných manželov či získať kontakty na poradcov a sprevádzajúcich rodiny v ťažkostiach. Registrácia na festival je cez internet.

Na záver svetového stretnutia rodín v diecézach sveta bude v nedeľu 26.6.2022 o 10.30 pontifikálna sv. omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským v bazilike Sedemolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Dnes je deň otcov. Gratulujeme.

Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie - spomienka
Nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo