FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa pomodlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

V utorok pri večernej sv. omši o 18.00 v bazilike oslávi svoje kňazské jubileum 25 rokov vysviacky, výpomocný duchovný v našej farnosti Vdp. Jozef Markovič. Srdečne pozývame.

Vo štvrtok 16.6.2022 slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sväté omše v tento deň budú o 7.00 a 10.30 hod. Večerná svätá omša bude spojená s eucharistickou procesiou, ktorú začneme o 18.00 hod. liturgickou modlitbou vešpier. Účasť na procesii, nech je vyjadrením našej viery v prítomnosť Ježiša Krista medzi nami, v našom meste, domoch a rodinách. Rodičov detí, ktoré pôjdu v procesii prosíme, aby si nachystali spolu s deťmi lupienky z kvetov na sprievod.
Pri recitovaní alebo speve hymnu „Ctíme túto sviatosť“ je možné tento deň získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

Z dôvodu eucharistického sprievodu budú sv. omše v Strážach a na námestí iba stredu večer s platnosťou za sviatok o 17.00 hod.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 17.6.2022 na chlapský večer.

Pozývame Vás na hudobný festival sakrálnej a gospelovej hudby v sobotu 18.6.2022 od 10.30 hod. do baziliky a átria kláštora. Program nájdete na nástenkách a www.bazilika.sk.

Na budúcu nedeľu 19.6.2022 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza, pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša. O 16.00 hod. vyrazíme spoločne peši od baziliky a počas púte budú rôzne modlitby a spevy. Na spoločné pešie putovanie srdečne všetkých pozývame.

Informujeme, že slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 26.6.2022 o 12.00h

Informujeme, že sme sa zapojili do projektu - hlasovacej súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska. Hlasovanie prebieha od 1. do 15. júna 2022 na internetovej stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Prosíme oslovte príbuzných a známych, priateľov aby zahlasovali na reštaurovanie portálu-vstupu do kláštora. Získanie čo najväčšieho počtu hlasov zostáva na nás a našich priaznivcoch. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na reštaurovanie.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – slávnosť
Nedeľa: 12. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo