FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého -Turíce

Dnes na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 5.6.2022 je možnosť získania úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Získa ich veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator.

Dnešnou Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 5.6.2022 sa končí Veľkonočné liturgické obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa pomodlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

Vo sviatok Panny Márie Matky Cirkvi, čiže zajtra 6.6.2021 bude púť seniorov a chorých. Hlavná pútnická svätá omša bude o 10.30 hod. Podrobný program nájdete na nástenkách a na internetovej stránke baziliky.

Pozývame Vás na duchovnú obnovu. V jej programe je spoločná modlitba, prednáška, adorácia, možnosť vyspovedať sa a svätá omša. Duchovná obnova sa uskutoční v sobotu 11.6. 2022 v kaplnke pri sakristii. Začiatok o 14:30 a potrvá do 18:00.

V sobotu 11. júna o 9.30 h bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí jedného kňaza a štyroch diakonov pre Bratislavskú arcidiecézu. Všetci sú srdečne pozvaní.

Na budúcu nedeľu 12.6.2022 o 10.30 hod. v bazilike bude birmovancom v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania.

V súvislosti s birmovkou oznamujeme birmovancom, že v piatok 10.6.2022 po večernej sv. omši bude nácvik pred birmovkou v bazilike.

Spoveď birmovancov bude v piatok 10.6.2020 od 17.30 hod. Rodičov birmovancov a ich birmovných rodičov prosíme, aby si spoveď vykonali v týždni pred birmovkou.

V kostole v Strážach na budúcu nedeľu 12.6.2022 bude z dôvodu birmovky svätá omša o 8.00 hod.

Pozývame Vás na hudobný festival sakrálnej a gospelovej hudby v sobotu 18.6.2022 od 10.30 hod. do baziliky a átria kláštora. Program nájdete na nástenkách a www.bazilika.sk.

Informujeme, že sme sa zapojili do projektu - hlasovacej súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska. Hlasovanie prebieha od 1. do 15. júna 2022 na internetovej stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Prosíme oslovte príbuzných a známych, priateľov aby zahlasovali na reštaurovanie portálu-vstupu do kláštora. Získanie čo najväčšieho počtu hlasov zostáva na nás a našich priaznivcoch. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na reštaurovanie.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - sviatok
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice - slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo