FARSKÉ OZNAMY
Siedma veľkonočná nedeľa

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky. V sobotu je pri modlitbe o 20.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod.

Dnes 29.5.2022 je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Ďakujeme za Váš milodar.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Novénu k Duchu Svätému sa modlíme po večernej svätej omši.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

Pozývame všetkých na TURÍČNU PÚŤ V NÁRODNEJ SVÄTYNI, BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE. Začíname Turíčnou vigíliou sobotu 4.6.2022. V prvú sobotu mesiaca, 4.6.2022 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. František Rábek.
V deň Turíc na slávnosť Zoslania Ducha Svätého čiže nedeľu 5.6.2022 o 10.30 hod. vyvrcholí táto púť slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Svätodušný pondelok, ktorý slávime ako sviatok Matky Cirkvi 6.6.2022 bude púť seniorov a chorých. Hlavná pútnická svätá omša bude o 10.30 hod. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

Informujeme, že sme sa zapojili do projektu - hlasovacej súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska. Získanie čo najväčšieho počtu hlasov však zostáva na nás a našich priaznivcoch. Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 30.000 eur na reštaurovanie, v našom prípade reštaurovanie portálu-vstupu do kláštora, bude prebiehať od 1. do 15. júna 2022 na internetovej stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela. Prosíme o Vaše hlasy a vopred srdečne všetkým ďakujeme za odovzdaný hlas na reštaurovanie portálu-vstupu do kláštora.

Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Justína, mučeníka – spomienka
Piatok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Sobota: Turíčna vigília –sobota večer
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce- slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo