FARSKÉ OZNAMY
Šiesta veľkonočná nedeľa

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky. V sobotu bude pri modlitbe o 20.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod.

Pozývame Vás na stretnutie k synode v Cirkvi, na miestnej farskej úrovni, do ktorého sa môže zapojiť každý. Uskutoční sa dnes v nedeľu 22.5.2022 o 15.30 hod. v oratóriu.

V pondelok, utorok a stredu sú letné prosebné dni, ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Vo štvrtok 26.5.2022 je prikázaný sviatok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše v bazilike budú o 7.00, 10.30 a 19.00 hod. V kostoloch na Námestí a v Strážach budú sv. omše o 17.00 hod.

Novénu k Duchu Svätému sa budeme modliť od piatka 27.5.2022 po večernej svätej omši.

Na budúcu nedeľu 29.5.2022 bude zbierka na katolícke masmédiá.

Pozývame Vás na TURÍČNU PÚŤ V NÁRODNEJ SVÄTYNI, BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE. Začíname Turíčnou vigíliou sobotu 4.6.2022. V deň Turíc na slávnosť Zoslania Ducha Svätého čiže nedeľu 5.6.2022 o 10.30 hod. vyvrcholí táto púť slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Svätodušný pondelok, ktorý slávime ako sviatok Matky Cirkvi, 6.6.2022 bude púť seniorov a chorých. Hlavná pútnická svätá omša bude o 10.30 hod. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

 Liturgický kalendár :

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok, slávnosť
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo