Zoslanie Ducha Svätého
Pozývame načerpať síl na Turíčnu púť.

Turíčna púť 2022

4. - 6. jún

Počas slávnostných dní Zoslania Ducha Svätého pre Vás pripravujeme nasledujúci duchovný program:

Sobota 4. jún

16.00   Pobožnosť na prvú sobotu mesiaca

16.45   Sv. omša

19.00   Sv. omša na vigíliu zoslania Ducha Svätého

20.00   Modlitba za Slovensko

21.00   Cesta svetla

22.15   Eucharistická poklona s individuálnym požehnaním

 

Nedeľa 5. jún

7.00     Sv. omša 

8.45     Sv. omša za účastí detí

10.30   Slávnostná sv. omša (celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita)

14.30   Mariánska hodinka

19.00   Sv. omša

20.00   Modlitba za Slovensko

 

Pondelok 6. jún

7.00     Sv. omša

9.30     Modlitba Posvätného ruženca

10.30   Pútnická sv. omša 

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo