FARSKÉ OZNAMY
Piata veľkonočná nedeľa


Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky. V sobotu bude pri modlitbe o 20.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod.

 V sobotu 21.5.2022 bude v bazilike púť hasičov.

 Organizačný tím srdečne pozýva na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4.6.2022.

 Liturgický kalendár :

 Pondelok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

 Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo