FARSKÉ OZNAMY
Tretia veľkonočná nedeľa

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci máj. Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky. V sobotu bude pri modlitbe o 20.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod.

V prvú sobotu mesiaca, 7.5.2022 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše.

Na budúcu nedeľu 8.5.2022 bude Púť matiek.

Taktiež na budúcu nedeľu 8.5.2022 bude zbierka na kňazský seminár.

Pánovi kostolníkovi Vladimírovi Sofkovi sa chceme poďakovať za jeho ponad 28 ročnú službu kostolníka v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach. Nech mu naša nebeská mama, Matka Sedembolestná vyprosuje u Boha pevné zdravie, hojné milosti a požehnanie po celý život.

 V sobotu 14.5.2022 bude púť miništrantov.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo