Púť miništrantov - PUMIN 2022
Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na zábavu a stretnutie miništrantov z mnohých slovenských farností.

Všetky informácie o PUMINe nájdete aj tu: bit.ly/putministrantov
Účasť nech miništranti potvrdia na tomto odkaze: shorturl.at/kA169 

 

Témou púte je osobnosť zaujímavého mexického chlapca, mučeníka, maldého hrdinu, ktorý sa volá José Luis Sánches del Rio. Preto mottom tohtoročnej púte bude: "Hrdinom sa nerodíme, hrdinom sa stávame."

Program miništrantskej púte

10:00 - registrácia účastníkov

11:00 - začiatok púte na nádvorí kláštora

11:15 - príhovor saleziána Jozefa Luscoňa pre mladších v bazilike / inšpiratívne workshopy zaujímavých hostí pre teenegerov v oratku

12:00 - Svätá omša v bazilike (možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia)

13:00 - Obed pri oratku

14:30 - Turnaje vo futbale a floorbale / vyzývačky (dueove súťaže)

17:00 - Krátka Eucharistická poklona

17:20-sladká bodka za záver

V prestávkach medzi blokmi: pesničky v podaní kapely otcov pavlínov a bohoslovcov z kňazského seminára v Bratislave)

Prines si: miništrantské oblečenie, fľašu na vodu, kopačky (na futbal), halovky (na florbal)

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo