FARSKÉ OZNAMY
Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

Dnešná Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania 17.4.2022 je vrcholom celého liturgického roka. Osem dní po nej slávime veľkonočnú oktávu, ktorá je predĺžením tejto slávnosti Veľkej noci. Touto nedeľou sa začína päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. Dnes po všetkých svätých omšiach bude farská ofera. Za Vašu štedrosť Pán Boh odmeň.

Za obetavosť pri aranžovaní výzdoby celej baziliky a Božieho hrobu, taktiež za prípravu a realizáciu priebehu slávení celého Veľkonočného trojdnia, všetkým zúčastneným, vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Zajtra 18.4.2022 vo Veľkonočný pondelok budú sv. omše iba v bazilike o 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00 hod.

V sobotu 23.4.2022 bude v bazilike púť mužov. Informácie nájdete na internetovej stránke bazilika.sk.

Novéna k sviatku Božieho milosrdenstva 24.4.2022 bude každý deň v bazilike počas modlitieb o 20.00 hod.

 Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že podporíte naše občianske združenie SEPTIMAVIA. 

Požehnanú Veľkú Noc Vám všetkým praje komunita Pavlínov zo Šaštína-Stráží.

 Liturgický kalendár :

Pondelok - sobota: Veľkonočná oktáva
Nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho Milosrdenstva


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo