FARSKÉ OZNAMY
Palmová (kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

Dnes na Palmovú (kvetnú) nedeľu 10.4.2022 bude krížová cesta o 14.00 hod iba v Bazilike. Realizáciu a rozjímania si pripravujú deti zo zboru Sedmohlások.

Predsviatočná spoveď v našej farnosti bude tiež dnes, na Palmovú (kvetnú) nedeľu 10.4.2022 v bazilike. Bude od 15.00 hod. do 18.00 hod.
Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu môžete nahlásiť v sakristii.

Na Zelený štvrtok 14.4.2022 v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu svätenia olejov, pri ktorej posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tomto slávení obnovia sľuby, ktoré zložili pri kňazskej vysviacke. Všetkých pozývame k účasti.

Na Zelený štvrtok 14.4.2022 o 7.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 18.00 hod. bude v našej bazilike svätá omša na pamiatku Pánovej večere.

Na Veľký piatok 15.4.2022 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 9.00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty. O 15.00 hod. budú v bazilike obrady Veľkého piatku. Počas modlitby za Slovensko o 20.00 hod. začneme novénu k sviatku Božieho Milosrdenstva. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu 16.4.2022 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 21.00 hod. začnú v bazilike obrady Veľkonočnej vigílie.

Vo Veľkonočnú nedeľu Pánovho Zmŕtvychvstania a vo Veľkonočný pondelok 17.-18.4.2022 budú sväté omše, ako každú nedeľu o 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00 hod.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb pre naše občianske združenie SEPTIMAVIA. Použijeme ich na aktivity vo farnosti, v bazilike. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že nás podporíte.

Na budúcu nedeľu 17.4.2022 bude farská ofera.

Liturgický kalendár:

Kvetná nedeľa je začiatok Veľkého týždňa. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy Ježiša Krista. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Zelený štvrtok je deň ustanovenia kňazstva a Eucharistie. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré trvá Veľký piatok, Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej vigílii; končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Veľký piatok je deň Pánovho umučenia a smrti. Biela sobota je dňom, kedy Cirkev v rozjímaní zotrváva pri Pánovom hrobe a očakáva jeho zmŕtvychvstanie, ktoré oslávi po súmraku, v noci obradom Veľkonočnej vigílie. Nasledujúca slávnosť Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického roka. Začína sa päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ A OBRADOV V BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

14. 4. 2022 (ŠTVRTOK) – ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

7.00 hod. - Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)
17.00 hod. - Večeradlo s Pannou Máriou (Posvätný ruženec, tajomstvá svetla)
18.00 hod. - Svätá omša na pamiatku Pánovej večere
20.00 hod. - Modlitba za Slovensko (Posvätný ruženec, bolestné tajomstvá)

15. 4. 2022 (PIATOK) – VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

8.00 hod. - Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)
9.00 hod. - Krížová cesta
15.00 hod. - Obrady (Liturgia slova - pašie, poklona svätému krížu, sväté prijímanie)
20.00 hod. - Modlitba za Slovensko (Sedembolestný ruženec s rozjímaniami)
        Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou v Božom hrobe do 22.00 hod.

16. 4. 2022 (SOBOTA) – BIELA SOBOTA

8.00 - Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)
8.45 – Začiatok eucharistickej poklony v Božom hrobe
19.30 – Liturgia hodín (Vešpery, ukončenie poklony v Božom hrobe)
20.00 hod. - Modlitba za Slovensko (Sedembolestný ruženec s rozjímaniami)
21.00 hod. - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA s eucharistickým sprievodom na oslavu víťazného Pána
        Požehnanie veľkonočných pokrmov bude po vigília a v nedeľu ráno po svätej omši

17.4. 2022 (NEDEĽA) – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod. O 20.00 hod. - modlitba za Slovensko

18. 4. 2022 (PONDELOK) ) – VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod. O 20.00 hod. - modlitba za Slovensko

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo