Veľkonočné trojdnie a Veľká noc
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického roka. Pozývame na slávenie tohto Kristovho diela vykúpenia človeka v našej Národnej svätyni.

 

PROGRAM SLÁVENÍ VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA A VEĽKEJ NOCI

V BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V ŠAŠTÍNE

 

 

14. apríla – ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

7.00 – Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou (Posvätný ruženec, tajomstvá svetla)

18.00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

20.00 – Modlitba za Slovensko (Posvätný ruženec, bolestné tajomstvá)

 

15. apríla – VEĽKÝ PIATOK 

8.00 – Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)

9.00 – Krížová cesta

15.00 – Slávenie utrpenia a smrti Pána

20.00 hod. – Modlitba za Slovensko (Sedembolestný ruženec s rozjímaniami o bolestiach Panny Márie)

Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou v Božom hrobe do 22.00 hod.

 

16. apríla – BIELA SOBOTA

8.00 – Liturgia hodín (Ranné chvály, Posvätné čítanie)

8.45 – Začiatok eucharistickej poklony v Božom hrobe

19.30 – Liturgia hodín (Vešpery, ukončenie poklony v Božom hrobe)

20.00 – Modlitba za Slovensko (Sedembolestný ruženec s rozjímaniami o bolestiach Panny Márie)

21.00 – Veľkonočná vigília vo Svätej noci
s eucharistickým sprievodom na oslavu víťazného Pána

Požehnanie veľkonočných pokrmov bude po vigília a v nedeľu ráno po svätej omši

 

17. apríla – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Sväté omše: 7.00, 8.45(za účasti detí), 10.30, 19.00

20.00 – Modlitba za Slovensko (Posvätný ruženec, slávnostné tajomstvá)

 

18. apríla – VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Sväté omše: 7.00, 8.45(za účasti detí), 10.30, 19.00

20.00 – Modlitba za Slovensko (Posvätný ruženec, slávnostné tajomstvá)

Celý program veľkonočného trojdnia a veľkonočných sviatkov môžete sledovať v priamom prenose na: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo