FARSKÉ OZNAMY
Tretia pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

V piatok 25.3.2022 je slávnosť Zvestovania Pána. V tento deň začneme modlitebné akcie Duchovnej adopcie počatého dieťaťa a Občianske združenie Fórum života organizuje akciu „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktoré pripomínajú, prejavujú a šíria úctu k životu už od počatia. V tejto zložitej a náročnej dobe chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život - za svoj vlastný a za životy našich blízkych. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.25marec.sk .

Pozývame Vás na koordinačné stretnutie k synode v Cirkvi, na miestnej farskej úrovni, do ktorých sa môže zapojiť každý. Uskutoční sa na budúcu nedeľu 27.3.2022 o 16.00 hod. v oratóriu.

Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30.apríla 2022 podali prihlášku na fakultu a do kňazského seminára. Bližšie informácie o prihláške sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk a na stránke Kňazského seminára www.kscm.sk .

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb pre naše občianske združenie SEPTIMAVIA. Použijeme ich na aktivity vo farnosti, v bazilike. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že nás podporíte.

Informujeme, že v noci z 26. na 27. marca 2022 sa mení čas. O 02.hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

 Liturgický kalendár :

Piatok: Zvestovanie Pána - slávnosť
Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo