FARSKÉ OZNAMY
Prvá pôstna nedeľa


Dnes, na prvú pôstnu nedeľu 6.3.2022 je jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online cestou. Boh nech odmení každého nezištného darcu.
Všetkým, ktorí v piatok a sobotu darovali veci pre utečencov patrí srdečná vďaka.


Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.


Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.


Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb pre naše občianske združenie SEPTIMAVIA. Použijeme ich na aktivity vo farnosti, v bazilike. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že nás podporíte.

 Liturgický kalendár :

Štvrtok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours
v bratislavskej arcidiecéze sviatok

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo