FARSKÉ OZNAMY
8. nedeľa v cezročnom období

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnešnú nedeľu 27.2.2022 pri pobožnosti o 14.30 hod. bude v bazilike modlitba s odprosením za hriechy spoločnosti.

Pozývame Vás na koordinačné stretnutie k synode v Cirkvi, na miestnej farskej úrovni, do ktorých sa môže zapojiť každý. Uskutoční sa dnes v nedeľu 27.2.2022 o 15.30 hod. v oratóriu.

V stredu 2.3.2022 je popolcová streda a začína pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V stredu platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, ktoré sa nedajú nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rokov života a prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.
Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v bazilike budú o 7.00 hod, 10.30 hod. a 18.00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17.00 hod.
Na Popolcovú stredu pápež František vyzval všetkých veriacich, aby uskutočnili deň modlitieb a pôstu za Ukrajinu.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci marec.

V prvú sobotu mesiaca, 5.3.2022 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše.

Na 1. pôstnu nedeľu (6.3.2022) sa koná jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vďaka pravidelnej zbierke realizuje odbornú sociálnu a charitatívnu prácu s ľuďmi trpiacimi materiálnou či duševnou chudobou, zdravotnými ťažkosťami psychického či fyzického charakteru a prostredníctvom grantu CreoCaritas podporuje sociálne a charitatívne diela vo farnostiach našej arcidiecézy. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jarnej zbierky na charitu.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

Od 1. pôstnej nedele (6.3.2022) sa ruší dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami mohli napomôcť k rozvoju života farnosti. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že podporíte naše občianske združenie SEPTIMAVIA.

Naša farnosť na výzvu slovenských biskupov organizuje púť do Ríma. Slovenskí biskupi chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022 o 12.00 hodine. V ten istý deň budú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra o 14.00 hodine. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva letecky alebo autobusom. Záujemcovia nech sa záväzne hlásia (bus alebo lietadlo) v sakristii do konca týždňa, do 5.marca 2022. Uveďte meno, priezvisko a telefón.

Liturgický kalendár :

Streda: Popolcová streda
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo