FARSKÉ OZNAMY
6. nedeľa v cezročnom období

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú na Slovensku povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Zajtra 14.2.2022 je výročný deň zriadenia Bratislavskej arcidiecézy (2008).

V nasledujúcom týždni od 14. do 20.2.2022 bude online formou prebiehať Národný týždeň manželstva (NTM). Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

V sobotu 19.2.2022 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie bude online program Púte zaľúbených. Sv. omša bude o 16.00 hod. Bližšie informácie a program nájdete na našej internetovej stránke.

Pozývame Vás na prvé koordinačné stretnutie k synode v Cirkvi, na miestnej farskej úrovni. Uskutoční sa dnes 13.2.2022 o 15.30 hod. v oratóriu bl. Anky Kolesárovej. V miestnych spoločenstvách, farnostiach našej bratislavskej arcidiecézy začínajú prebiehať stretnutia, do ktorých sa môže zapojiť každý.

Nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov nájdete v bazilike na stojanoch. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami mohli napomôcť k rozvoju života farnosti. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že podporíte naše občianske združenie SEPTIMAVIA.

Liturgický kalendár :
Nedeľa: 7. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo