FARSKÉ OZNAMY
4. nedeľa v cezročnom období

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:
Na základe rozhodnutia vlády SR sú na Slovensku povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môžu osoby v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.
V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a v kostoloch našej farnosti, na námestí a v Strážach budú sväté omše v riadnom čase. Naďalej budeme všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností vysielať prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live

Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

V pondelok 31.1.2022 je spomienka sv. Jána Bosca. V kostole na námestí bude slávnostná sv. omša o 17.00 hod.

V stredu 2.2.2022 je sviatok Obetovanie Pána ľudovo nazývaný Hromnice. Obrad požehnania sviec bude v bazilike a kostoloch našej farnosti počas večerných svätých omší. Tento deň je zároveň 26. svetový deň zasväteného života.

Požehnanie hrdla vo štvrtok 3.2.2022 bude počas záverečného liturgického požehnania svätej omše.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február.

V sobotu 5.2.2022 bude fatimská pobožnosť k Panne Márii vysielaná prostredníctvom televízie LUX a nášho živého vysielania cez internet. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše.

Posledná januárová nedeľa sa slávi a pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. V tento deň máme príležitosť reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a tiež možnosť spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. Vypočujme si list rektora Katolíckej univerzity.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Sobota: Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa: 5. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo