FARSKÉ OZNAMY
28. nedeľa v cezročnom období

Pozývame všetky deti a rodičov na Šarkaniádu. Farsnosť s oratkom, v spolupráci s centrom voľného času Beťárik, pozýva na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční dnes o 14.30 na kopci Zváčka v Strážach. Tešia sa na vás vaši animátori.

V mesiaci október nám Tradícia Cirkvi odporúča modlitbu posvätného ruženca. Pozývame na spoločné modlitby ruženca v nedeľu o 14.30 h a vo všedné dni o 17.00 h. a obzvlášť vás chceme povzbudiť k modlitbe o 20.00, ku ktorej pripájame úmýsel o ochranu Slovenska pred chorobou. V piatky pozývame zvlášť deti a mladých, ktorí sa budú modliť spolu s animátormi.

Vzhľadom na zhoršujúcu pandemickú situáciu, sa musíme zapisovať počas všetkých bohoslužieb. V zadu je nádoba, do ktorej vložte už doma vypísaný papierik s menom, priezviskom a telefónnym číslom. Vopred vám ďakujeme za ochotu a trpelzlivosť.

Budúca ďalšia nedeľa 24.10.2021 je misijná, preto bude aj zbierka, ktorou podporíme prácu misionárov vo svete.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2021. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii u kostolníka vyzdvihli podielovú knihu.

 Liturgický kalendár :

Piatok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo