V pondelok 8. septembra je 90 rokov od príchodu saleziánov na Slovensko
Saleziáni dona Bosca na Slovensku si pripomenú deň, kedy v Šaštíne začali svoje pôsobenie prví dvaja členovia tejto rehole.

Kňazi Viliam Vagač a Jozef Bokor prevzali v Šaštíne 8. septembra 1924 správu farnosti a pútnického chrámu Sedembolestnej Panny Márie.
Vo svojich zápiskoch salezián Viliam Vagač spomína: „Teda 8. septembra 1924 nám dala Panna Mária do opatery slávne pútnické miesto Šaštín. V ten deň sme už obaja – don Bokor i ja spovedali, bolo veľa svätých prijímaní, kázali sme i slávili bohoslužby.“
Keďže sa saleziáni v prvých dňoch septembra už venujú príprave podujatí s mladými počas nového školského roka, na svoj Deň vďačnosti sa zišli do Šaštína ešte 29. augusta. Slávnostnej svätej omši predsedal zástupca hlavného predstaveného z Ríma, Francesco Cereda. Na slávnosti sa zúčastnili aj saleziáni s Českej republiky a tiež hosť z Rakúska. „Našu ďakovnú púť v Šaštíne, pri ktorej sme ďakovali za 90-ročnú prítomnosť saleziánov na Slovensku, Pán Boh požehnal nádherným počasím, radostnou, bratskou a rodinnou atmosférou, ktorá bola takmer hmatateľná,“ povedal o slávnosti provinciál saleziánov na Slovensku Jozef Ižold.
Ako súčasť osláv tohto 90-teho výročia hostili saleziáni v máji tohto roka v Bratislave Medzinárodné saleziánske športové hry PGSI, s účasťou 1100 mladých z 10 krajín. Pri príležitosti výročia vyšlo aj DVD „Stretko“, ktorého zámerom je prostredníctvom mladých ľudí priblížiť základné pojmy saleziánskeho ducha i fungovanie saleziánov. V samotný Deň vďačnosti bola v Šaštíne predstavená a otvorená aj putovná výstava o dejinách saleziánov na Slovensku.
Medzi známe osobnosti saleziánov na Slovensku patria Titus Zeman, Boží služobník s povesťou mučeníka – saleziáni sa usilujú o jeho vyhlásenie za blahoslaveného, ďalej básnici Gorazd Zvonický, Štefan Sandtner, profesori teológie a filozofie Andrej Dermek, Jozef Heriban a Anton Hlinka, bývalý provinciál a spisovateľ Ernest Macák, či historik Milan Ďurica a ďalší.
Slovenská provincia má aktuálne 212 spolubratov, ktorí pôsobia v 18 mestách Slovenska, tiež v dvoch komunitách v Rusku a v jednej v Azerbajdžane. Ako vychovávatelia a pedagógovia sa saleziáni venujú práci s mladými v strediskách - oratóriách, farnostiach, na misiách, na školách a internátoch, i v ústave pre mladistvých. Na východnom Slovensku sa dlhodobo venujú aj práci s Rómami v Bardejove – Poštárke a na sídlisku Luník IX v Košiciach.

TK KBS informoval Rastislav Hamráček SDB


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140905023

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo