FARSKÉ OZNAMY
16. nedeľa v cezročnom období

Srdečne pozývame na deviaty ročník podujatia “Hrdí na rodinu“, ktorým chceme verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Podujatie sa uskutoční v sobotu 24. júla 2021 o 15.00 v Bratislave na Kapitulskej ulici a Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina.

V sobotu 24. júla 2021, v deň spomienky na sv. Krištofa, patróna vodičov, požehnáme vozidlá zaparkované pred bazilikou. Požehnanie bude pred večernou sv. omšou o 18.45 hod.

Vyšlo tohtoročné dvojčíslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže organizuje zbierku na obnovu, reštaurovanie zničenej sochy Sedembolestnej Panny Márie pochádzajúcej z roku 1883, ktorá stála pred Bazilikou. Pri veternej smršti ju úplne zničil padajúci strom, ktorý neodolal silnému vetru a zlomil sa. Cieľom tejto zbierky, ktorá už prebieha na internete je reštaurovanie samotnej sochy Sedembolestnej, ako aj kovových častí oplotenia s mariánskym symbolom a krížom. Prispieť na opravu sochy a oplotenia môžete na účtoch:

č. účtu (VÚB): IBAN: SK38 0200 0000 0029 5740 3454 (EUR)
č. účtu (SLSP): IBAN: SK30 0900 0000 0000 3723 5532 (EUR)

Do poznámky pre príjemcu uveďte „Dar socha“.

Pán Boh zaplať za každý Váš milodar.


Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.


Liturgický kalendár :


Štvrtok: Sv. Márie Magdalény - sviatok
Piatok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo