FARSKÉ OZNAMY
14. nedeľa v cezročnom období

V pondelok 5.7. 2021 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. V deň tejto slávnosti budú sväté omše v bazilike o 7.00 a 10.30 hod. Večerná sv. omša bude o 18.00 hod.


Oznamujeme rodičom detí ktoré idú na prímestský tábor, že registrácia detí sa začína v pondelok, dňa 5.7.2021 o 7.30 hod. v oratóriu.


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže organizuje zbierku na obnovu, reštaurovanie zničenej sochy Sedembolestnej Panny Márie pochádzajúcej z roku 1883, ktorá stála pred Bazilikou. Pri veternej smršti ju úplne zničil padajúci strom, ktorý neodolal silnému vetru a zlomil sa. Cieľom tejto zbierky, ktorá už prebieha na internete je reštaurovanie samotnej sochy Sedembolestnej, ako aj kovových častí oplotenia s mariánskym symbolom a krížom. Prispieť na opravu sochy a oplotenia môžete na účtoch:

č. účtu (VÚB): IBAN: SK38 0200 0000 0029 5740 3454 (EUR)
č. účtu (SLSP): IBAN: SK30 0900 0000 0000 3723 5532 (EUR)

Do poznámky pre príjemcu uveďte „Dar socha“.

Pán Boh zaplať za každý Váš milodar.


Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa: 15. nedeľa v cezročnom období

 Martin Lehončák OSPPE správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo