FARSKÉ OZNAMY
13. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 27.6.2021 je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže vyhlasuje zbierku na obnovu, reštaurovanie zničenej sochy Sedembolestnej Panny Márie pochádzajúcej z roku 1883, ktorá stála pred Bazilikou. Pri veternej smršti ju úplne zničil padajúci strom, ktorý neodolal silnému vetru a zlomil sa. Cieľom tejto zbierky, ktorá už prebieha na internete je reštaurovanie samotnej sochy Sedembolestnej, ako aj kovových častí oplotenia s mariánskym symbolom a krížom. Prispieť na opravu sochy a oplotenia môžete na účtoch:
č. účtu (VÚB): IBAN: SK38 0200 0000 0029 5740 3454 (EUR)
č. účtu (SLSP): IBAN: SK30 0900 0000 0000 3723 5532 (EUR)

Do poznámky pre príjemcu uveďte „Dar socha“.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30.6.2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

V utorok 29.6.2021 slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V deň tejto slávnosti budú sväté omše v bazilike o 7.00 a 10.30 hod. a večerná sv. omša bude o 19.00 hod. Mariánska hodinka začne o 18.00 hod. V kostoloch na námestí bude sv. omša o 17.00 hod a v Strážach o 17.00 hod. Veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa pomodlí „Otče náš“ a „Verím“ môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Vo štvrtok 1.7.2021 si pripomenieme 26. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. v Šaštíne-Strážach. Pri tejto príležitosti budú vystavené k ucteniu relikvie svätca.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách.

V prvú sobotu mesiaca 3.7.2021 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Od budúceho týždňa počas letných prázdnin bude upravený program slávenia sv. omší vo filiálnych kostoloch. V týždni budú sv. omše v Strážach iba v utorok o 17.00 hod. a na námestí iba v piatok o 17.00 hod. V nedeľu budú sv. omše ako doteraz.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Piatok: Návšteva Panny Márie - sviatok
Sobota: Sv. Tomáša, apoštola – sviatok
Nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo