FARSKÉ OZNAMY
12. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 20.6.2021 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza, pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša. O 16.00 hod. vyrazíme spoločne peši od baziliky a počas púte budú rôzne modlitby a spevy. Na spoločné pešie putovanie srdečne všetkých pozývame.

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

Na budúcu sobotu 26.6.2021 bude v bazilike púť motorkárov.

Na budúcu nedeľu 27.6.2021 bude v bazilike počas dodatočnej sv. omše o 12.00 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Spoveď detí bude v sobotu 26.6.2021 o 9.30 hod. v bazilike. Rodičov a ostatných z rodiny prosíme, aby si spoveď vykonali cez týždeň.

Na budúcu nedeľu 27.6.2021 bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30.6.2021.
Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení.


Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo