FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Sme veľmi radi, že sa obnovila možnosť slávenia verejných bohoslužieb, za účasti veriacich, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a kostoloch našej farnosti, sú slávené verejné bohoslužby v riadnom čase. Sväté omša prednostne pre seniorov je o 7.00 hod. v bazilike. Sviatosť zmierenia je vysluhovaná na bočnej chodbe baziliky. Sväté omše, modlitby a pobožnosti, môžete aj naďalej sledovať prostredníctvom internetu: štúdio 7bolestná.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Mesiac jún je mesiacom úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu sa pomodlíme počas pobožnosti pred večernou svätou omšou.

Vo štvrtok 3.6.2021 slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sväté omše v tento deň budú o 7.00 a 10.30 hod. Večerná svätá omša o 18.00 hod. bude spojená s eucharistickou procesiou. Účasť na nej, nech je vyjadrením našej viery v prítomnosť Ježiša Krista medzi nami, v našom meste, domoch a rodinách. Rodičov detí, ktoré pôjdu v procesii prosíme, aby si nachystali spolu s deťmi lupienky z kvetov na sprievod.
Pri recitovaní alebo speve hymnu „Ctíme túto sviatosť“ je možné tento deň získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

Z dôvodu eucharistického sprievodu budú sv. omše v Strážach a na námestí iba stredu 2.6.2021 večer s platnosťou za sviatok o 17.00 hod.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci jún.

V prvú sobotu mesiaca, 5.6.2021 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. František Rábek.

Na budúcu nedeľu 6.6.2021 po pobožnosti o 14.30 hod. bude stretnutie horliteľov ružencového bractva našej farnosti. Pozývame všetkých horliteľov jednotlivých ruží.

Informujeme, že slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 27.6.2021 o 12.00 hod.

Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – slávnosť
Sobota: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka
Nedeľa: 10. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo