FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého -Turíce

Sme veľmi radi, že sa obnovila možnosť slávenia verejných bohoslužieb, za účasti veriacich, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a kostoloch našej farnosti, sú slávené verejné bohoslužby v riadnom čase. Sväté omša prednostne pre seniorov je o 7.00 hod. v bazilike. Sviatosť zmierenia je vysluhovaná na bočnej chodbe baziliky. Sväté omše, modlitby a pobožnosti, môžete aj naďalej sledovať prostredníctvom internetu: štúdio 7bolestná.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a pri modlitbe o 20.00 hod.

Dnešnou Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 23.5.2021 sa končí Veľkonočné liturgické obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Dnes na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 23.5.2021 je možnosť získania úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Získa ich veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator.

Vo sviatok Panny Márie Matky Cirkvi, čiže zajtra 24.5.2021 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko. Podrobný program nájdete na nástenkách a na internetovej stránke baziliky.

 


Liturgický kalendár :

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - sviatok
Streda: Sv. Filipa Neriho, kňaza- spomienka
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice - slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo