FARSKÉ OZNAMY
Siedma veľkonočná nedeľa

Sme veľmi radi, že sa obnovila možnosť slávenia verejných bohoslužieb, za účasti veriacich, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a kostoloch našej farnosti, sú slávené verejné bohoslužby v riadnom čase. Sväté omša prednostne pre seniorov je o 7.00 hod. v bazilike. Sviatosť zmierenia je vysluhovaná na bočnej chodbe baziliky. Sväté omše, modlitby a pobožnosti, môžete aj naďalej sledovať prostredníctvom internetu: štúdio 7bolestná.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a pri modlitbe o 20.00 hod.

Dnes 16.5.2021 je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Novénu k Duchu Svätému sa modlíme po večernej svätej omši.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

Pozývame Vás na TURÍČNU PÚŤ V NÁRODNEJ SVÄTYNI, BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE. Začíname Turíčnou vigíliou sobotu 22.5.2021 večer o 19.00 hod. V deň Turíc na slávnosť Zoslania Ducha Svätého čiže nedeľu 23.5.2021 o 10.30 hod. vyvrcholí táto púť slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Svätodušný pondelok, ktorý slávime ako sviatok Matky Cirkvi, 24.5.2021 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko. Púť sa uskutoční podľa aktuálnych pravidiel Covid semaforu platného na Slovensku. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

Informujeme Vás o suspendovaní rehoľného kňaza Róberta Benka, saleziána. Na základe dekrétu svojho predstaveného má od 13.1.2021 až do odvolania zákaz vykonávať kňazskú činnosť, to znamená zákaz pre všetky úkony moci posvätného rádu. Podľa dostupných informácií a aj osobného svedectva jeho predstaveného-provinciála máme správy, že napriek tomu vyvíja pastoračnú činnosť aj v našej farnosti Šaštín-Stráže. A preto dávame do pozornosti, že tento kňaz nesmie sláviť svätú omšu ani vysluhovať sviatosti.

 Liturgický kalendár :

Sobota: Turíčna vigília –sobota večer
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce- slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo