Nanebovstúpenie Pána
Sv. omša ráno o 7.00, dodatočná sv. omša o 10.30 a večerná sv. omša o 19.00.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo