FARSKÉ OZNAMY
Šiesta veľkonočná nedeľa Deň matiek

Sme veľmi radi, že sa obnovila možnosť slávenia verejných bohoslužieb, za účasti veriacich, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a kostoloch našej farnosti, sú slávené verejné bohoslužby v riadnom čase. Sväté omša prednostne pre seniorov je o 7.00 hod. v bazilike. Sviatosť zmierenia je vysluhovaná na bočnej chodbe baziliky. Sväté omše, modlitby a pobožnosti, môžete aj naďalej sledovať prostredníctvom internetu: štúdio 7bolestná.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a pri modlitbe o 20.00 hod.

Dnes v nedeľu 9.5.2021 je zbierka na kňazský seminár. Za obety vopred ďakujeme.

V pondelok, utorok a stredu sú letné prosebné dni, ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Vo štvrtok 13.5.2021 je prikázaný sviatok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Dodatočná sv. omše v bazilike budú o 7.00, 10.30 a 19.00 hod. V kostoloch na Námestí a v Strážach budú sv. omše o 17.00 hod.

Novénu k Duchu Svätému sa budeme modliť od piatka 14.5.2021 po večernej svätej omši.

Informujeme, že v nedeľu 27. júna 2021 bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok 14.5.2021 v sále na prízemí v kláštore po večernej sv. omši.

V tomto týždni začíname s prípravou detí na prvé sväté prijímanie v oratóriu podľa skupín v utorok a stredu.

Na budúcu nedeľu 16.5.2021 bude zbierka na katolícke masmédiá.

Chceme zablahoželať všetkým matkám k ich sviatku, z domu našej Nebeskej Matky; Baziliky Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.


Liturgický kalendár :
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok, slávnosť
Piatok: Sv. Mateja, apoštola – sviatok
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo