FARSKÉ OZNAMY
Piata veľkonočná nedeľa

Sme veľmi radi, že sa obnovila možnosť slávenia verejných bohoslužieb, za účasti veriacich, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a kostoloch našej farnosti, sú slávené verejné bohoslužby v riadnom čase. Sväté omša prednostne pre seniorov je o 7.00 hod. v bazilike. Sviatosť zmierenia je vysluhovaná na bočnej chodbe baziliky. Sväté omše, modlitby a pobožnosti, môžete aj naďalej sledovať prostredníctvom internetu: štúdio 7bolestná.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci máj. Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v sobotu pri modlitbe o 20.00 hod. a v nedeľu počas pobožnosti o 14.30 hod.

V sobotu 8.5.2021 od 10.00 do 13.00 hod. bude v bazilike v Šaštíne celoslovenská púť miništrantov “PUMIN“. V tomto roku sa uskutoční ONLINE.

Na budúcu nedeľu 9.5.2021 bude zbierka na kňazský seminár.

Taktiež na budúcu nedeľu 9.5.2021 bude Púť matiek.

Podrobné informácie k spomínaným púťam a akciám nájdete na plagátoch a na našej internetovej stránke www.bazilika.sk.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo