2% z dane - SEPTIMAVIA
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami mohli napomôcť k rozvoju života farnosti. Tlačivá sú aj na stojanoch v bazilike. Ďakujeme, že podporíte naše občianske združenie SEPTIMAVIA.

Potvrdenie 2020Vyhlasenie

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (treba dať potvrdiť u svojho zamestnávateľa), Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ( I. ODDIEL vyplníte, pozor v riadku 12  doplníte sumu zaplatenej dane zníženú o daňový bonus, táto daň je uvedená v Potvrdení o zaplatenej dane...riadok 14). Vypočítate riadok 13 vo Vyhlásení (2 % z riadku 12, treba zaokruhliť na eurocenty smerom nadol, ak by bola táto suma nižšia ako 3 eurá nemôžete poukázať): II. ODDIEL máte predtlačený, doplníte dátum, môže byť aktuálny a podpíšete sa).

Tlačivá posielate na príslušný Daňový úrad, podľa bydliska. 

 

Tlačivá nájdete  tiež elektronicky na:

 Potvrdenie - Dáte potvrdiť u svojho zamestnávateľa

 https://www.financnasprava.sk//

  Vyhlásenie 

 https://www.financnasprava.sk//

Pozor! Na tomto tlačive treba doplniť aj II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI, 

IČO - 52145182, Právna forma - OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE,

Obchodné meno - SEPTIMAVIA, Sídlo- Ulica- KLÁŠTORNÉ NÁMESTIE,

Súpisné číslo - 1295/11, PSČ - 90841, Obec - ŠAŠTÍN-STRÁŽE.

Nezabudnite doplniť dátum a podpísať!


Obidve tlačivá posielate na príslušný Daňový úrad, podľa bydliska.

Ďakujeme, že podporíte našu neziskovú organizáciu SEPTIMAVIA.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo