Púť mužov - vyhodnotenie výzvy
Pri príležitosti púte mužov bola hodená výzva 500+, teda spolu "odputovať" 500 km pre Pannu Máriu. Ako to dopadlo?

Muži, bratia!

Výzva bola konkrétna, neľahká. Bol som v kontakte s mnohými, ktorí hovorili: "To je veľa. Nezmenšíme to trochu?" Iní zase boli väčšími optimistami a našli sa dokonca aj takí, ktorí mali oveľa... oveľa väčšie ambície.

Takže, ako to celé dopadlo?

Dohromady sa k výzve 500+ prihlásilo 49 mužov. Veríme, že putovali aj muži, ktorí sa neprihlásili. Budeme prirodzene zrátavať iba tých prihlásených, ktorí dohromady prešli niečo vyše 741 km. V priemere to vychádza okolo 15,1 km na osobu.

VÝZVA BOLA NIELEN PRIJATÁ, ALE AJ SPLNENÁ!!!

Ďakujeme všetkým za to, že sa rozhodli na pár hodín opustiť svoje pohodlné hniezdo a z lásky k našej nebeskej Matke a Patrónke prejsť pár kilometrov. Vďaka aj všetkým, ktorý nás sledovali v živom vysielaní či v archíve. Vďaka za dar spoločenstva, hoc len virtuálneho, aj za silnú chlapskú modlitbu.

PS: Niektorí ste zaslali aj fotografie zo svojho putovania. Pripravujem z nich krátke videjko, ktoré sa už čoskoro objeví na našom YouTube.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo