FARSKÉ OZNAMY
Kvetná nedeľa - Nedeľa Utrpenia Pána

Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše ale budú slávené bez prítomnosti veriacich v predpísaných hodinách podľa rozpisu. Sväté omše môžete sledovať prostredníctvom live prenosu na našej internetovej stránke.

Modlitba za Slovensko a za odvrátenie pandémie koronavírusu je vysielaná z Baziliky Sedemolestnej Panny Márie prostredníctvom Štúdia 7bolestná každý deň o 20.00 hod. v našom internetovom vysielaní: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live.

Na Zelený štvrtok 1.4.2021 v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť bez účasti ľudu svätú omšu svätenia olejov, pri ktorej posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tomto slávení obnovia sľuby, ktoré zložili pri kňazskej vysviacke. Všetkých pozývame k účasti na tejto slávnosti cez vysielanie TV LUX.

Na Zelený štvrtok 1.4.2021 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 18.00 hod. bude v našej bazilike svätá omša na pamiatku Pánovej večere.

Na Veľký piatok 2.4.2021 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 9.00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty. O 15.00 hod. budú v bazilike obrady Veľkého piatku. Počas modlitby za Slovensko o 20.00 hod. začneme novénu k sviatku Božieho Milosrdenstva. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu 3.4.2021 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 21.00 hod. začnú v bazilike obrady Veľkonočnej vigílie.

Vo Veľkonočnú nedeľu Pánovho Zmŕtvychvstania a vo Veľkonočný pondelok 4.-5.4.2021 budú sväté omše, ako každú nedeľu o 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00 hod.

Liturgický kalendár:

Kvetná nedeľa je začiatok Veľkého týždňa. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy Ježiša Krista. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Zelený štvrtok je deň ustanovenia kňazstva a Eucharistie. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré trvá Veľký piatok, Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej vigílii; končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Veľký piatok je deň Pánovho umučenia a smrti. Biela sobota je dňom, kedy Cirkev v rozjímaní zotrváva pri Pánovom hrobe a očakáva jeho zmŕtvychvstanie, ktoré oslávi po súmraku, v noci obradom Veľkonočnej vigílie. Nasledujúca slávnosť Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického roka. Začína sa päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ A OBRADOV BEZ ÚČASTI VERIACICH V BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 

1. 4. 2021 (ŠTVRTOK) – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
8.00 hod. - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
18.00 hod. - svätá omša na pamiatku Pánovej večere
20.00 hod. - Modlitba za Slovensko

2. 4. 2021 (PIATOK) – VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
8.00 hod. - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
9.00 hod. - Krížová cesta
15.00 hod. - Obrady (Liturgia slova - pašie, poklona svätému krížu, sväté prijímanie)
20.00 hod. - Modlitba za Slovensko

3. 4. 2021 (SOBOTA) – BIELA SOBOTA
8.00 - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
20.00 hod. - Modlitba za Slovensko
21.00 hod. - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

4. 4. 2021 (NEDEĽA) – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod. O 20.00 hod. - modlitba za Slovensko

5. 4. 2020 (PONDELOK) ) – VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod. O 20.00 hod. - modlitba za Slovensko

Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo