Duchovná adopcia
Od 25. marca 2021 začína duchovná adopcia nenarodených detí. Spoločne sa pomodlíme naživo pri večernej sv. omši.

Duchovná adopcia ešte nenarodených detí.

Duchovná adopcia je modlitba za ešte nenarodené dieťa, ktoré jeho rodičia vnímajú ako príťaž. Ten, kto sa pre duchovnú adopciu rozhodnezloží sľub. Sľub znie takto:

„Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo.

Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja M.M. vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (povie konkrétny dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:

modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím (môže pridať aj dobrovoľné predsavzatie, ktoré ale musí byť splniteľné. Tieto predsavzatia vo svedomí nie sú záväzné – napríklad jedno tajomstvo posvätného ruženca).

Každodenná modlitba, ktorú sa bude nasledujúcich deväť mesiacov modliť, znie:

 Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám. Amen.

 (Cirkevné schválenie: Mons.  František Tondra, spišský biskup, Spišské Podhradie 16. marca 2007,  číslo: 444/07).

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo