FARSKÉ OZNAMY
Piata pôstna nedeľa

Program v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie:

Vzhľadom na verejný zákaz slávenia bohoslužieb, nebudú ani v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávené žiadne verejné bohoslužby. Sväté omše vo filiálnych kostoloch v Šaštíne a Strážach taktiež nebudú slávené. Úmysly z týchto svätých omší budú slúžené v daný deň v bazilike, bez prítomnosti veriacich, pri večernej svätej omši o 18:00 (utorok, streda, piatok) a v nedeľu o 10:30.
Všetky bohoslužby, vrátane ružencových pobožností, budeme vysielať aj naďalej prostredníctvom živého vysielania na
YouTube: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live
Všetkých Vás, celé Slovensko aj túto ťažkú situáciu vkladáme v modlitbách pod ochranu nášho všemohúceho a dobrotivého Boha, na mocný príhovor našej Sedembolestnej Matky a Patrónky Slovenska.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia v bazilike takto: v piatky o 17.30 hod. a v nedele o 18.00 hod.

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na dnešnú 5. pôstnu nedeľu, 21.3.2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity - https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/. Účet zbierky Slovenskej katolíckej charity je: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

Vo štvrtok 25.3.2021 je slávnosť Zvestovania Pána. V tento deň začneme modlitebné akcie Duchovnej adopcie počatého dieťaťa a Občianske združenie Fórum života organizuje akciu „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktoré pripomínajú, prejavujú a šíria úctu k životu už od počatia. V tejto zložitej a náročnej dobe chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život - za svoj vlastný a za životy našich blízkych. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.25marec.sk .

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa pôstnej duchovnej obnovy, ktorá sa bude konať od štvrtka 25.3. do soboty 27.3. Katechézy a modlitby môžete sledovať na našom YouTube kanáli vo štvrtok a v piatok o 19.00 a v sobotu o 18.00 hod.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami mohli napomôcť k rozvoju života farnosti. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že podporíte naše občianske združenie SEPTIMAVIA.

Informujeme, že v noci z 27. na 28. marca 2021 sa mení čas. O 02.hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Zvestovanie Pána - slávnosť
Nedeľa: Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo